Reglement bezoekers Arumer Feesten

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men te hebben genomen van – en akkoord te gaan – met onderstaande huisregels zoals deze gelden tijdens evenement.
 • Bezoekers betreden het evenemententerrein en wonen het evenement bij op eigen risico.
 • Bij het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs kan de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, EHBO en andere partijen betrokken bij het evenement op te volgen.
 • Hou het evenemententerrein netjes. Gooi afval in de afvalcontainers en breng geen schade aan op het terrein.
 • De in- en uitgang is via de entree aan de Sportlaan. De andere uitgangen mogen alleen in geval van nood en in overeenstemming met de organisatie gebruikt worden.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Bezit van, handel in en/of gebruik van (soft- en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.
 • Bezit van lachgas, lachgaspatronen en slagroomspuiten is niet toegestaan op het evenemententerrein. Ook indien de bezoeker ballonnen bij zich heeft waarvan de indruk bestaat dat hierin lachgas zit, wordt de toegang tot het evenementen terrein ontzegd.
 • Het is verboden om zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten en verboden middelen zoals wapens, dit wordt in beslag genomen. Als er verboden wapen worden gevonden wordt altijd de politie gealarmeerd.
 • Iedere bezoeker krijgt een polsbandje bij de entree. Bezoekers beneden de 18 jaar krijgen vooraf een andere kleur polsbandje. Alleen op vertoon van een 18+ polsbandje mag er alcoholische drank gekocht worden.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische drank te kopen, aan te nemen of te nuttigen. In het geval dit geconstateerd wordt, kan de alcohol afgenomen worden en eventueel de toegang tot het evenemententerrein ontzegd worden.
 • Roken in de tent of onder de overkapping is verboden. Het niet naleven van deze regel kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Aanwezigen stemmen er mee in dat ze worden vastgelegd op beeld- en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Wij verwachten dat de bezoekers zich netjes en verantwoordelijk gedragen!
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij het overtreden van de huisregels ontvangt u geen restitutie van de betaalde toegangsprijs.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het evenement in en uit te lopen. Als u het evenemententerrein hebt verlaten kunt u er niet terugkeren.